Programma

PROGRAMMA

Het eerste - en eigenlijk enige belangrijke - punt van ons programma, is de verkiezingen van mensen die het geld nodig hebben. Niet Guy Verhofstadt die al een villa in Toscane heeft, maar Louise Verbeelen wiens pensioen onder de armoedgrens ligt. Niet Karel De Gucht die zijn villa - ook in Toscane - verhuurt aan 7.990 euro voor een week maar Frans Dedecker die bijna drie jaar dakloos is. Geen grote woorden over hoe we de problemen van de wereld of ons land gaan oplossen, maar een praktische oplossing van de concrete problemen van de mensen op onze lijst.

Maar we hebben wel een visie op onze samenleving en de chaos die lijkt te heersen. Over belangrijke punten, zoals democratie, defensie, werk, mobiliteit, econologie bijvoorbeeld. Over rechten en vrijheden, veeleer, dan over normen en waarden. Over economische integratie in plaats van culturele assimilatie.

Die punten zullen niet verdedigd worden in het parlement door onze verkozenen. Zij doen het voor het geld en dat is een goede zaak. Maar samen met hen willen we een politieke beweging opzetten die deze punten, deze visie wel promoot en bekend maakt.

7 PUNTEN VOOR EEN BETERE WERELD

 

Er zijn tien fundamentele programmapunten die we graag gerealiseerd zien en die we zullen verdedigen. Niet tijdens onze verkiezingscampagne

- die gaat uitsluitend over de situatie van onze kandidaten - maar in discussies of debatten komen deze punten misschien wel aan de orde.

 

 

Ons land heeft te weinig democratie. Onze soevereiniteit is in handen van de EU en de onverkozen Europese Commissie. Wij pleiten voor meer autonomie voor de verschillende gemeenschappen. En minder beroepspolitici, daar moeten we vanaf. Maar hoe doen we dat?

 

 

We leven in de 21ste eeuw met een mobiliteit van de 19de eeuw. Die kost ons jaarlijks tienduizenden kilometer file, honderden doden, duizenden mensen die met blijvende handicap worden opgezadeld en 11.5000 doden door fijn stof en luchtverontreiniging. Dat moet anders.

 

 

 

 

Wij zijn voor van een militaire dienst voor iedereen. Defensie moet zich letterlijk toeleggen op de verdediging van het land en de rechten en vrijheden van de burgers. Wie oorlog wil vermijden moet zich toeleggen op een actieve vredespolitiek, vredesmissies en vredeshandhaving.

 

 

Onze relaties met andere landen moeten gebaseerd zijn op respect voor mensenrechten, solidariteit, gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk belang. Daar wordt niet van afgeweken.

De essentie is samenwerking in functie van de belangen van alle de burgers.

 

 

De kern van een samenleving is haar solidariteit, de wil om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren: senioren, kinderen, zieken, mensen met een handicap. Ze hebben recht op onze steun en solidariteit en een vol leven met alle autonomie en respect die daar uit voortvloeien.

 

 

 

Ecologie en economie zijn geen tegengestelden. Een economie die rekening houdt met de beperkingen die het milieu ons opleggen, is niet alleen mogelijk, het is noodzakelijk. In functie van onze eigen gezondheid en het overleven van de mensheid.

 

 

 

Een samenleving leeft pas samen als er voor iedereen plaats is. Als ook mensen uit de migratie, passanten of vluchtelingen hun plaats vinden. En als we daar als samenleving plaats voor maken. Dat is een activiteit: het gebeurt niet vanzelf maar vergt een inspanning van alle betrokkenen. Het belangrijkste is economische integratie: alle mensen hebben nood aan en recht op een functie in de samenleving zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen, voor hun familie en kinderen, huisvesting, onderwijs en zodat ze kunnen bijdragen aan de samenleving. Georganiseerde massamigratie in functie van economische belangen van ondernemingen wijzen we af. Die zorgt voor een ontwrichting van alle betrokken gemeenschappen, zowel bij ons als het land van oorsprong. We zijn wel voorstander van vrij verkeer van personen. Dat hoort bij vrij verkeer van goederen en diensten. En het maakt van heel de wereld een samenleving waarin we van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar kunnen rekenen.

contacteer ons

 

Email: info@volksbeweging.be

Phone: 0486 499 453

VolksBeweging.be

Copyleft. Delen mag zonder winstoogmerk

volg ons, deel onze berichten

 

Op facebook, mediarevolt en twitter