Stel jezelf kandidaat!

Bent u onze kandidaat bij de volgende verkiezingen?

 

We hebben al een aantal kandidaten. Hun profiel kan u hier bekijken. Maar misschien wil u ook op de lijst staan? Of iemand die u kent die het geld hard nodig heeft? Dat kan. Wij zijn soepel in die dingen. Er zijn slechts tien voorwaarden. We sommen ze even voor u op. Contacteer u als u of uw kennis in aanmerking komt.

••• Dat kan als u voldoet aan deze voorwaarden •••

Voorwaarde 1.

 

U doet het voor het geld.

 

U hebt dat geld namelijk nodig omdat u er te weinig hebt. U bent langdurig werkloos, u hebt schulden, u krijgt een leefloon of een te klein pensioen, u bent buiten uw wil in de problemen gekomen, u bent dakloos, te oud om ergens werk te vinden, ongeschikt om te werken, uw achternaam klinkt verkeerd, u spreekt niet voldoende Nederlands, u bent langdurig ziek, of u hebt kinderen die moeten studeren. U hebt geld nodig. Dan bent u een goede kandidaat.

 

 

Voorwaarde 2.

 

Politiek interesseert u maar half

 

U doet het niet om de wereld te verbeteren. U bent niet van plan om voor of tegen iets te stemmen als u verkozen bent. U zal u ook niet onthouden. U wil zeker geen macht of verantwoordelijkheid. U bent alleen aanwezig als het ook iets opbrengt.

 

 

Voorwaarde 3.

 

U maakt zo snel mogelijk plaats

voor de volgende

 

U zal zoveel mogelijk cumuleren, in zoveel mogelijk betaalde Raden van Bestuur en zoveel mogelijk commissies zetelen als dat betaald wordt, zodat u zo snel mogelijk aan het bedrag komt dat u nodig hebt. Dan maakt u plaats voor de volgende op de lijst. U bent bereid daarvoor een contract te tekenen.

Als u bijvoorbeeld schulden hebt, dan blijft u zetelen tot uw schulden zijn afbetaald. Als u te weinig pensioen hebt, blijft u verkozen tot u genoeg pensioen hebt. Als u dakloos bent, tot u iets kan huren. Als uw kinderen hoger onderwijs willen volgen, tot ze zijn afgestudeerd of tot u genoeg gespaard hebt. U laat dan uw plaats vrijwillig aan de volgende. Er zijn nog veel wachtenden na u.

 

 

Voorwaarde 4.

 

U gaat alleen naar zittingen

waarvoor u wordt betaald

 

U gaat alleen naar het parlement of een commissie of een Raad van Bestuur om uw handtekening te zetten zodat u betaald wordt. Niet om te werken. Daarna kan u naar huis. Als het u echt interesseert, kan u altijd wat blijven rondhangen, maar het is niet de bedoeling dat u voor uw geld ook iets doet. U bent niet verkozen om te werken maar om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te verdienen om uw financieel probleem op te lossen. U kan in het parlement gratis eten en drinken zoveel u wil en u mag ook uw vrienden en familie meebrengen. Als u dakloze vrienden hebt of u kent vluchtelingen, dan mag u die ook meebrengen en ze mogen in het secretariaat blijven slapen. Maar het enige wat u interesseert is geld voor uzelf en uw vrienden.

 

 

Voorwaarde 5.

 

U houdt uw volledige loon voor uzelf.

 

U houdt uw volledige loon als verkozene voor uzelf. Ook alle premies, vergoedingen, vervoers- en verblijfsonkosten en alles wat u persoonlijk toekomt, houdt u voor zichzelf. Onder geen beding geeft u een deel van uw geld aan de beweging. Als u een lidkaart wil kopen, dan beslist u dat zelf, maar het is niet verplicht.

 

Alle kosten voor het beheer van een secretariaat, medewerkers, administratie, enz, staat u vrijwillig af aan de beweging zodat die kan verder werken voor de volgende op de lijst.

 

 

Voorwaarde 6.

 

Het secretariaat communiceert over politiek

 

Als er een politiek standpunt moet ingenomen worden, dan laat u dat door het secretariaat doen of we doen het samen. Een standpunt innemen wordt nooit betaald, dus u verdient er toch niets aan. Het is niet uw job en dat mag u zo zeggen: ‘dat interesseert mij niet, mijnheer de journalist.’

U bemoeit zich niet echt met de politieke standpunten van het secretariaat. Liefst bent u daar zelfs niet in geïnteresseerd. Als u toch een politiek standpunt wil innemen, dan vertelt u er telkens bij dat het dat van uzelf is en niet dat van de beweging. U spreekt alleen voor uzelf. Dat mag natuurlijk. Iedereen is vrij.

 

 

Voorwaarde 7.

 

U spreekt tegen media

vooral over uw eigen situatie

 

Als u door media wordt geïnterviewd, dan praat u vooral over uw eigen situatie en vertelt u waarom u in de politiek gaat: voor het geld. Dan bent u ineens de meest eerlijke politieker van België. Als u wil, kan u uw eigen situatie uitleggen. Dat hebben wij graag. Daar weet u alles over en u bent dus de specialist ter zake.

 

U bent verder niet geïnteresseerd verklaringen af te leggen over Brussels Airlines, kernenergie, de overkapping van de Ring, de financiering van de sociale zekerheid, de situatie van vluchtelingen, de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen, de oorlog in Syrië, het ARCO-dossier, sjoemelsoftware door Volkswagen, de oorlog tegen drugs, een windmolenpark in de Noordzee of de hervorming van Justitie.

 

Als men u daarnaar vraagt, herhaalt u bijvoorbeeld de kern van onze boodschap: wij doen het voor het geld, zoals andere partijen. Maar wij zijn tenminste eerlijk. Al de rest is zever.

 

 

Voorwaarde 8.

 

U geeft ons beperkte inzage

in uw financiële problemen

 

We bekijken samen of uw probleem echt en ernstig is, en stellen dan samen een contract op. Als u verkozen wordt, geeft u volledige inzage in uw mandaten en verdiensten. In het bindend contract bepalen we samen:

 

• een overzicht van uw financiële problemen

 

• de som geld die u nodig hebt

 

• de tijd waarop u dat kan verdienen

 

• het moment waarop u plaatsmaakt voor de volgende

 

• het geld voor het secretariaat en werkingskosten dat naar de beweging gaat

 

• dat politiek u niet interesseert en dat u het alleen voor het geld doet

 

 

Voorwaarde 9.

 

Wij garanderen niet dat u verkozen wordt

 

Maar we gaan er wel ons best voor doen. Wij zijn geen politieke partij en wij geven dus geen garantie dat u ook effectief verkozen wordt. Dat hangt van de kiezers af. En voor een groot deel van uzelf. We zullen er samen aan werken en we gaan ons uiterste best doen want wij zouden dat wel plezant vinden. Maar als het niet lukt, gaat u ons natuurlijk geen proces aandoen.

 

 

Voorwaarde 10.

 

U geeft geen euro uit aan uw verkiezing

 

We zullen samen campagne voeren, maar uzelf geeft geen euro uit aan uw campagne. Dat is ten strengste verboden. U aanvaardt dus ook geen sponsoring, noch van bedrijven noch van personen. De volledige campagne wordt gefinancierd door de Volksbeweging zelf.

 

U belooft wel dat u zich tot het uiterste zal inspannen om verkozen te worden. U bent dus bereid deel te nemen aan de campagne, mensen te ontmoeten, de pers toe te spreken en binnen uw mogelijkheden doet u zelf het mogelijke om ervoor te zorgen dat u ook effectief verkozen wordt. Wij kunnen dat niet in uw plaats doen, maar wel samen. Want wat we zelf doen, doen we zelf.

Kan u voldoen aan deze voorwaarden?

TWIJFEL DAN NIET EN STEL U VANDAAG KANDIDAAT

 

 

 

of vul onderstaand bericht in

 
 
 

Misschien bent u binnenkort

••• Volksvertegenwoordiger •••

en zijn alvast uw financiële problemen opgelost.

contacteer ons

 

Email: info@volksbeweging.be

Phone: 0486 499 453

VolksBeweging.be

Copyleft. Delen mag zonder winstoogmerk

volg ons, deel onze berichten

 

Op facebook, mediarevolt en twitter